Gemeen­schappelijke Mede­zeggen­schapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders
invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.
Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van
gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur van Talent Primair.

Het streven is dat iedere school van de stichting een afgevaardigde heeft in de GMR. De raad
bestaat dan uit 21 leden, waarvan in ieder geval tien personeelsleden en tien ouders. Komend
schooljaar laten twee scholen zich vertegenwoordigen door dezelfde persoon, waarmee het aantal leden op twintig komt. Op dit moment zijn nog drie plaatsen in de personeelsgeleding en een plek in de oudergeleding vacant.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat voor het schooljaar 2023 – 2024 uit de volgende
personen:

  • Voorzitter: Rudolph Donkers (onafhankelijk voorzitter, oud-MR-lid Godelindeschool)
  • Vicevoorzitter: Bas Iliohan (ouderlid OBS De Triangel)
  • Algemeen lid: Sonja Looman (personeelslid Comeniusschool)
  • Ambtelijk secretaris: Carin Smits

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut en een medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Als u vragen heeft over de GMR, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via gmr@talentprimair.nl.

Jaarverslagen GMR

 

 

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Gezocht: Onderwijsambassadeurs!

Na de zomervakantie zoeken we vrijwilligers die een dag per week willen bijdragen aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Word onderwijsambassadeur en gebruik jouw ervaring en talenten op school! 👩‍🏫📚

Meer info:

Na de zomervakantie bundelen twee scholen in Loosdrecht hun krachten als Kindcentrum De Haven! ✨

De school staat voor een plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij kijken vol verwachting uit naar hun geweldige toekomst! 🚀💛

Foto: Noordhollands Dagblad/Margot Brakel

Vacature alert! 🚨 Ben jij een ambitieuze leider in het onderwijs? Als #voorzitter van ons college van bestuur leid je met focus op kwaliteit, vakmanschap van leraren en een gezonde scholenomgeving. Klik op de link voor de #vacature: #TalentPrimair

We zijn blij te delen dat de Bussumse Montessorischool na een succesvolle audit hun montessori-erkenning voor 4 jaar heeft verlengd! Trots op dit harde werk! Gefeliciteerd! 👏🏽🌟 #Montessori #Onderwijs #Erkenning

Meer tweets...

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen