Gemeen­schappelijke Mede­zeggen­schapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders
invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.
Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van
gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur van Talent Primair.

Het streven is dat iedere school van de stichting een afgevaardigde heeft in de GMR. De raad
bestaat dan uit 21 leden, waarvan in ieder geval tien personeelsleden en tien ouders. Komend
schooljaar laten twee scholen zich vertegenwoordigen door dezelfde persoon, waarmee het aantal leden op twintig komt. Op dit moment zijn nog drie plaatsen in de personeelsgeleding en een plek in de oudergeleding vacant.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat voor het schooljaar 2023 – 2024 uit de volgende
personen:

  • Voorzitter: Rudolph Donkers (onafhankelijk voorzitter, oud-MR-lid Godelindeschool)
  • Vicevoorzitter: Bas Iliohan (ouderlid OBS De Triangel)
  • Algemeen lid: Sonja Looman (personeelslid Comeniusschool)
  • Ambtelijk secretaris: Carin Smits

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut en een medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Als u vragen heeft over de GMR, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via gmr@talentprimair.nl.

Jaarverslagen GMR

 

 

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

De Meester Kremerschool is opzoek naar een leerkracht: ⤵️
🎒 Leerkracht groep 3-4 (WTF 0,6 - 1,0)

👉🏼

#meesterkremerschool #nederhorstdenberg

Van stagiaire tot leerkracht: het inspirerende verhaal van Laura en Anna! 🤗

Ontdek hun reis van de pabo naar een vaste baan, vol passie voor leesonderwijs en teambuilding. Lees meer op onze website en laat je inspireren!

👉🏼 https://linktr.ee/talent_primair

#Montessorischool De Gouden Kraal is opzoek naar twee leerkrachten: ⤵️
🎒 #Leerkracht onderbouw (WTF 0,4)
🖍️ #Leerkracht middenbouw (WTF 0,6 - 0,8)

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over deze (en andere) #vacatures! 🧑🏼‍💻

👉🏼

#vacature

#WeekendVibes 🙌🏽

Bij Talent Primair begrijpen we het belang van opladen. Met voldoende rust kun je vol energie en passie aan het werk en daar worden we natuurlijk allemaal blij van! 🔋

Ontdek meer via onze praatplaat! ⤵️

Meer tweets...

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen