Gemeen­schappelijke Mede­zeggen­schapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders
invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.
Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van
gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-
bestuurder van Talent Primair.

Het streven is dat iedere school van de stichting een afgevaardigde heeft in de GMR. De raad
bestaat dan uit 21 leden, waarvan in ieder geval 10 personeelsleden en 10 ouders. Komend
schooljaar laten twee scholen zich vertegenwoordigen door dezelfde persoon. Op dit
moment zijn nog vijf plaatsen in de personeelsgeleding vacant.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit de volgende
personen:

  • Voorzitter: Rudolph Donkers (ouderlid OBS Godelinde)
  • Vicevoorzitter: vacant
  • Algemeen lid: Judith van den Boom (personeelslid OBS De Zuidwend)
  • Ambtelijk secretaris: Carin Smits

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie
commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de
Commissie Onderwijs en Kwaliteit.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut 7.01 GMR Statuut en een medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Als u vragen heeft over de GMR, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via gmr@talentprimair.nl.

Jaarverslagen GMR

 

 

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Ontmoet Julie Horst-Stassar, een bevlogen onderwijsassistente op de Koningin Emmaschool in Bussum. Vroeger droomde ze van een carrière als musicalster, maar sinds 2018 heeft ze haar plek gevonden in het onderwijs.

𝘔𝘦𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘻𝘦𝘯? ⤵️
https://linktr.ee/talent_primair

Groot nieuws! We zijn verheugd te delen dat het contract voor het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Wisperweide officieel is ondertekend! ✍🏽

Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een inspirerende leeromgeving voor de toekomstige generaties. 💡✨

#nieuwbouw #weesp

𝗢𝗻𝘁𝗱𝗲𝗸 𝗷𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗲, 𝒐𝒎𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒎𝒆𝒕 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒊𝒆! 🌟
Bekijk onze vacatures en help mee aan de toekomst van talentvol onderwijs!
👉🏼 https://linktr.ee/talent_primair

#onderwijsvacature #vacature #werkeninhetonderwijs #stemmen

𝗦𝘁𝗲𝗺 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴, 𝙨𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙚𝙚𝙧 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙩𝙤𝙚𝙠𝙤𝙢𝙨𝙩! 🗳️

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur, maar weet je wat echt stemwaardig is? Werken bij één van onze fijne scholen! 🙌🏽

𝘔𝘦𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯? 👉🏼 https://linktr.ee/talent_primair

Meer tweets...

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen

Wij hebben oog voor talent!
+