Onze voorwaarden

Onze voorwaarden zijn de ruggengraat van de organisatie. Met deze vier elementen komen onze kernwaarden en opdracht tot bloei. Ze zijn onontbeerlijk voor een succesvolle ontwikkeling.

‘De leerkracht doet er toe’

De leerkracht is dé belangrijkste factor voor de onderwijskwaliteit die Talent Primair biedt. Alle personeelsleden voelen zich verantwoordelijk en maken het verschil voor ieder kind. Dat betekent dat elk personeelslid bijdraagt aan goed en boeiend onderwijs waarin leerlingen zich breed ontwikkelen en er dus hoge onderwijsresultaten behaald worden. We willen ons daarover ook verantwoorden. Vanuit het concept handelingsgericht werken, stemmen leerkrachten het eigen pedagogisch didactisch handelen af op de mogelijkheden van het kind.

‘De school is de werkplaats’

Er heerst op onze scholen een open, professionele cultuur waarin mensen samen leren. Dat leren gebeurt zoveel mogelijk in teams die samen verantwoordelijkheid nemen voor het leren en ontwikkelen van de leerlingen die onder hun hoede zijn. De ouders zijn in de scholen nabij voor nauwe samenwerking rond het onderwijs. Zonder de autonomie van de school onnodig te beknotten, werken de scholen goed met elkaar samen. Onderwijskundige inzichten worden gedeeld en verdiept en vertaald naar normen voor de eigen school; zo worden geen ‘wielen opnieuw uitgevonden’.

De schoolleider is een belangrijke schakel

Onze schoolleiders zijn altijd in staat om helder voor ogen te hebben waar het om gaat in onderwijs en zij maken regels en kaders tot hulpmiddelen waarmee ze hun voordeel doen. Onze schoolleiders hebben altijd een idee en droom waar ze naartoe willen. Die droom is gedeeld met, gevoed door en opgehaald bij het team. Aan die droom toetsen de schoolleiders zich. Ze weten heel goed waar ze nu staan, ze zijn geïnteresseerd en deskundig in de onderwijspraktijk, ze weten wat er goed gaat en waar het stroef gaat. De directeur en de intern begeleider vormen samen de tandem die de school op kwalitatieve wijze aanstuurt, ieder vanuit de eigen expertise, taken en verantwoordelijkheden. Zij trekken samen op om de school maximaal tot bloei te laten komen.

Het bestuursbureau biedt ondersteuning

Bij Talent Primair liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie; er is sprake van vrijheid in gebondenheid. Dat wil zeggen dat er op bestuurlijk niveau heldere kaders liggen die genoeg ruimte bieden aan de scholen om individueel invulling te geven aan hun identiteit en ambities. Het bestuur bevraagt de scholen in een reflectieve dialoog naar de overwegingen van hun keuzes en bewaakt dat de doelen ambitieus en relevant zijn. Het bovenschoolse is er om de scholen te ondersteunen, te stimuleren én om een ondergrens aan kwaliteit te bewaken. Die ondergrens is de door de wet bepaalde basiskwaliteit. Deze houden we gezamenlijk in de gaten, onder andere via opgestelde normen. Als de kwaliteit van het onderwijs onder die basiskwaliteit dreigt te zakken, dan gaan we bovenschools meesturen.

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Vacature alert! 🚨 Montessorischool De Gouden Kraal in Huizen zoekt twee leerkrachten: een leerkracht onderbouw (WTF 0,4) en een leerkracht bovenbouw (WTF 0,4). Meer info: https://linktr.ee/talent_primair

Vier scholen - De Catamaran, De Triangel, De Godelinde en De Curtevenne - hebben met glans het HPS-traject van Academica voltooid! Dankzij het verandertraject gebaseerd op De Waal's vijf pijlers, is het onderwijs naar nieuwe hoogten gestegen! Gefeliciteerd aan het hele team! 👏🏽

Vacature alert! Wil jij deel uitmaken van een toegewijd en hartelijk team bij de Godelindeschool in Naarden? We zoeken een leerkracht voor de bovenbouw (WTF 0,4 - 1,0) en voor de middenbouw (WTF 0,6 - 1,0).

Meer info: https://linktr.ee/talent_primair
#talentprimair #onderwijs #vacature

Vacature alert! Ontdek de wereld van Maria #Montessori bij Gooische Montessorischool in #Huizen! We zoeken gepassioneerde leerkrachten om ons team te versterken. Sluit je aan en maak een verschil in het leven van onze leerlingen! ⤵️

#onderwijs #vacature

Meer tweets...

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen