Wij hebben oog voor talent!

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

Met bijna 5000 leerlingen en meer dan 400 medewerkers gaan we in onze 26 scholen/locaties voor brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. Wij gaan vol passie aan de slag om talenten te ontwikkelen.

Wilt u zien hoe wij dit doen? Bekijk onze film hoe wij talenten ontwikkelen:

Laatste nieuws

 • Heel Muiden denkt mee over naam nieuw kindcentrum!

  Op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden wordt een bijzondere woonwijk gebouwd; ‘De Krijgsman’. Met de komst van zoveel nieuwe woningen groeit ook het aantal jonge kinderen in Muiden. Voor deze kinderen bouwen we een prachtig kindcentrum, dat onderdak biedt aan school én kinderopvang. Binnen het kindcentrum werken de schoolbesturen van Talent Primair, ASKO Scholen en Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg samen. Ook de locatie Jozefschool/Kloosterlaan zal een onderdeel worden van het Kindcentrum.

  Lees meer

 • Talent Primair zoekt een enthousiast lid college van bestuur

  Talent Primair zoekt een enthousiast lid college van bestuur. Door de inrichting van de topstructuur binnen de stichting wordt ons bestuur uitgebreid naar twee bestuursleden: een voorzitter en een lid. Jules van Brecht, onze huidige directeur-bestuurder, bekleedt de functie van voorzitter CvB tot het schooljaar 2019-2020. We hebben het voornemen om de nieuwe allround onderwijsbestuurder per 1 september 2018 te laten starten. De werving & selectie wordt verzorgd door B&T.

  Lees meer

 • Inspectiebezoek 2e Montessorischool

  Medio maart bracht de inspectie de 2e Montessorischool een bezoek. Het ging dit keer niet om het reguliere bezoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt.

  Het betrof een themabezoek met als onderwerp Rekenen/Wiskunde en dan met name het aanbod voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De inspecteur heeft de groepen 2, 4, 6 en 8 bezocht en naar de instructie van een rekenles gekeken en een gesprek met intern begeleider en directeur gehad.

  Lees meer

Meer nieuws