Wij hebben oog voor talent!

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

Met bijna 5000 leerlingen en meer dan 400 medewerkers gaan we in onze 26 scholen/locaties voor brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. Wij gaan vol passie aan de slag om talenten te ontwikkelen.

Wilt u zien hoe wij dit doen? Bekijk onze film hoe wij talenten ontwikkelen:

Laatste nieuws

 • Benoeming nieuw bestuurslid Talent Primair

  Talent Primair benoemt per 1 september 2018 mevrouw Fije Hooglandt tot lid van haar College van Bestuur. Zij krijgt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de helft van onze scholen. Daarnaast neemt ze de portefeuilles Onderwijs & kwaliteit en Personeel voor haar rekening. Mevrouw Hooglandt is 56 jaar en woont in Amsterdam.

  Mevrouw Hooglandt is thans strategisch inspecteur bij de landelijke onderwijsinspectie. Hiervoor werkte zij als inspecteur primair onderwijs en als coördinerend inspecteur voor het voortgezet onderwijs.

  Lees meer

 • Montessorischool De Gouden Kraal 35 jaar!

  Vandaag is het feest op Montessorischool De Gouden Kraal: de school bestaat 35 jaar. Om dit te vieren werd een nieuw logo van de school onthuld. “Het logo refereert aan de Gezonde School en de fitte en lerende organisatie”, laat locatiedirecteur Sjoerd Koelewijn weten. Als ondertitel staat er dan ook fit, divers en eigentijds. 

  Lees meer

 • Zestig reacties ontvangen: naam kindcentrum Muiden!

  Bewoners van Muiden, toekomstige bewoners van De Krijgsman, ouders, leerkrachten, kinderen, heel veel mensen beantwoordden de oproep om mee te denken over een nieuwe naam voor het Kindcentrum in Muiden.

  Lees meer

Meer nieuws