Welkom bij Talent Primair!

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt.

Met 4980 leerlingen en 420 medewerkers gaan we in onze 26 scholen/locaties voor een brede ontwikkeling van onze kinderen.

We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. Onze missie in een filmpje: Klik hier

missie 6 hoofdJaarverslag 2016

Laatste nieuws

 • Emmaschool krijgt nieuwe huisvesting!

  Na een langdurig proces heeft de Raad van State vanochtend positief beslist: Met het nieuwe bestemmingsplan gaan we eindelijk bouwen!
  Van de twee huidige, inferieure locaties hopen we in het schooljaar 2018-2019 plaats te nemen in een vernieuwd en uitgebreid schoolgebouw in de wijk Het Spiegel.
  Eindelijk krijgen de kinderen, ouders en team een schoolgebouw dat aan de eisen van de tijd voldoet!
  Allen die zich hiervoor ingezet hebben: dank!

   

  Lees meer

 • Nieuwbouw in Loosdrecht voor Talent Primair!

  Op 29 juni heeft Talent Primair een intentieverklaring met de gemeente Wijde Meren getekend om te komen tot gezamenlijke nieuwbouw voor haar openbare basisschool de Linde en Jenaplanschool de Sterrenwachter in Nieuw Loosdrecht. De gemeenteraad heeft hier inmiddels groen licht gegeven voor dit mooie en noodzakelijke project. In samenwerking met kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer willen we dan komen tot een Integraal Kindcentrum op de plek van de huidige Sterrenwachter en Pinkenstal van Eigen&Wijzer.

  Lees meer

 • Talent Primair gaat samen scholen in Weesp

  Op 27 juni jl. ondertekenden de schoolbesturen van Spirit, Asko en Talent Primair een convenant waar mee ze de samenwerking in de Bloemendalerpolder bezegelden.
  In deze grote nieuwbouwwijk gaan deze drie schoolbesturen samen werken in een breed schoolgebouw dat uiteindelijk in 2020 veertig lokalen, een grote sportzaal, samenwerking met kinderopvang en een buurthuis zal gaan omvatten. Ook in de periode tot 2020 werken deze drie schoolbesturen al samen in het aanbieden van onderwijs in een tijdelijke voorziening aan de Papelaan in Weesp. 

  Lees meer

Meer nieuws