Vrijdag 15 maart 2024 zijn tijdens het jaarlijkse AVS congres de Klassewerkplekken van 2024 bekend gemaakt.
Drie van onze scholen zijn die vrijdag uitgeroepen tot klassewerkplek 2024:

Wat is een klassewerkplek?

Hoort een school tot de scholen met het hoogste werkgeluk, dan ontvangt deze het predikaat van Klassewerkplek. Medewerkers worden door middel van een vragenlijst op zes thema’s bevraagd. Alle vragen worden vanuit positieve stellingen gesteld. Het onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op het in het bedrijfsleven bekende merk “Great place to work”.
Er wordt uitgegaan van het idee dat het werkgeluk van een medewerker in grote mate bijdraagt aan de kwaliteit en productiviteit van de geleverde resultaten.

De zes thema’s zijn:

  1. De school als thuisbasis
  2. Werk in balans
  3. Mijn eigen groei
  4. De basis
  5. Trots op mijn impact
  6. Mijn schoolleider is er voor mij

Het Klassewerkplek-onderzoek meet niet het geluk zelf, maar de aanwezigheid van voorwaarden die aantoonbaar correleren met geluk. In de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de belangrijkste correlatie de eigen ontwikkeling en de rol van de schoolleider zijn.