Dinsdag 23 januari 2024 is de ‘Day a Week school’ (DWS) feestelijk van start gegaan. DWS is een initiatief van Unita waarbij acht scholen in Huizen en de bibliotheek samenwerken. De lessen van DWS zijn in de bibliotheek.

DWS biedt een onderwijsaanbod (vanaf groep 5) voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden en van verschillende scholen. Samen met ontwikkelingsgelijken (peers) krijgen zij één hele dag per week passend onderwijs, op een andere locatie dan hun eigen school. Hier worden ze begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. De andere dagen van de week blijven ze onderwijs volgen op hun eigen school. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor de DWS worden ouders hierover geïnformeerd door de school.

De scholen die deelnemen aan het programma van DWS zijn: De Flevoschool, Tweemaster, De Springplank, Dr. Maria Montessorischool, Gooische Montessorischool, De Kamperfoelie, De Gouden Kraal en de Bijvanckschool in de Blaricumse Bijvanck.

 

Copyright foto’s: Casper Bunschoten