Inspectiebezoek 2e Montessorischool

Inspectiebezoek 2e Montessorischool

Medio maart bracht de inspectie de 2e Montessorischool een bezoek. Het ging dit keer niet om het reguliere bezoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt. Het betrof een themabezoek met als onderwerp Rekenen/Wiskunde en dan met name het aanbod voor de kinderen met een...