Maandag 25 november vond op de 2e Montessorischool in Huizen een audit plaats. Drie collega’s van de Montessorivereniging bezochten de school voor een ‘waarderende visitatie’. Er werden onder andere klassenbezoeken afgelegd, gesprekken gehouden met ouders en kinderen en de directie gaf een toelichting op het beleid.

In de nabespreking kwam naar voren dat de 2e Montessorischool in Huizen een open, goed gestructureerde en uitdagende school is met nieuwsgierige kinderen en betrokken ouders. Een school met veel vrije werkruimte voor de kinderen en een werkwijze die uitgaat van het kind. Bovendien is er duidelijk oog voor de prestaties van de kinderen.

Het was een inspirerende dag met een oordeel waar iedereen trots op kan zijn. De school is weer voor vier jaar gecertificeerd!

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!!