Medio maart bracht de inspectie de 2e Montessorischool een bezoek. Het ging dit keer niet om het reguliere bezoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt.

Het betrof een themabezoek met als onderwerp Rekenen/Wiskunde en dan met name het aanbod voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De inspecteur heeft de groepen 2, 4, 6 en 8 bezocht en naar de instructie van een rekenles gekeken en een gesprek met intern begeleider en directeur gehad.

Verder heeft hij een gesprek met een aantal leerlingen van groep 8 gehad en de instructies, die hij gezien heeft, met de leerkrachten, die het betrof, besproken. Tot slot zijn de rekenresultaten van de laatste drie jaren bekeken.

De inspecteur was uitermate te spreken over:

  • de aandacht voor de juiste aanpak strategie (de leerkrachten stelden de juiste vragen bij de uitleg);

  • dat de leerlingen de antwoorden met elkaar besproken;

  • dat de leerkrachten pedagogisch sterk waren en bemoedigend naar kinderen waren;

  • de betrokkenheid en actieve houding van de leerlingen;

  • dat er goed onderwijs aan de sterke rekenaars wordt gegeven.

De school kreeg als tip dat de sterkere rekenaars mogelijk nog meer verdiepende, pittiger opdrachten voorgeschoteld kunnen krijgen.

We zijn trots op dit eindoordeel op dit specifieke onderdeel!