In het afgelopen schooljaar trad bij Talent Primair een nieuw bestuur aan. Roel Hoogendoorn, voorzitter, startte op 1 mei 2019 en Fije Hooglandt, begon op 1 september 2018 als lid college van bestuur. Samen dragen zij bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie en brengen zij een nieuwe koers bij Talent Primair. Wat zijn de hoogtepunten uit het koersplan 2020-2024?

Aan de nieuwe koers draagt iedereen bij

Fije Hooglandt: ‘Ontzettend belangrijk aan een nieuwe koers vind ik dat de “why” resoneert in de hele organisatie. Een missie en visie heeft zin en geeft kracht als het prikkelt, motiveert en uitnodigt om ermee aan de slag te gaan.’ ‘Inderdaad’, zegt Roel Hoogendoorn ‘daarom is over de nieuwe koers door velen binnen Talent Primair meegedacht. De nieuwe koers sluit aan bij waar we nu staan én bij ons gedeelde ideaal voor over vier jaar. Het is realistisch en tegelijkertijd spreken we ambities uit. De visie nodigt iedereen uit om eraan bij te dragen.’

Ongewijzigd: talent staat primair

Fije Hooglandt: ‘Bij Talent Primair ontwikkelen we op enthousiaste wijze de talenten van onze kinderen en ook van onze leerkrachten. We zetten – naast het kind – nadrukkelijk de leerkracht als professional centraal. Onze missie: talent staat primair. Onze naam is niet voor niets Talent Primair!’ Naast deze nog steeds krachtige missie hebben we in de koers onze visie samengevat in een aantal kernachtige zinnen, waaronder:

Wij zijn voortdurend nieuwsgierig naar vernieuwing en verbetering

Roel Hoogendoorn licht toe: ‘Ik verwacht van onze leerkrachten dat ze een onderzoeksgerichte houding hebben. Deze nieuwsgierige houding wil ik zien bij iedereen binnen Talent Primair. Bij een leerkracht die onderzoekt hoe juist dat ene kind bij hem in de klas beter tot leren kan komen, bij schooldirecteuren en bij ons als bestuur. Deze houding dient maar één doel; dat het onderwijs voor de kinderen nóg beter wordt.’ De komende beleidsperiode werkt Talent Primair verder aan het speerpunt goed werkgeverschap. Fije Hooglandt: ‘Als iedereen professionele aandacht krijgt voor wat hij doet geeft dat energie!’ In het schooljaar 2018-2019 kreeg Talent Primair met de komst van Fije Hooglandt en Roel Hoogendoorn een nieuw bestuur.