Talent Primair benoemt per 1 september 2018 mevrouw Fije Hooglandt tot lid van haar College van Bestuur. Zij krijgt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de helft van onze scholen. Daarnaast neemt ze de portefeuilles Onderwijs & kwaliteit en Personeel voor haar rekening. Mevrouw Hooglandt is 56 jaar en woont in Amsterdam.

Mevrouw Hooglandt is thans strategisch inspecteur bij de landelijke onderwijsinspectie. Hiervoor werkte zij als inspecteur primair onderwijs en als coördinerend inspecteur voor het voortgezet onderwijs. Daarvoor werkte zij als trainer/adviseur management- en organisatieontwikkeling en bedrijfscommunicatie. Onderwijservaring heeft mevrouw Hooglandt in de beginjaren van haar carrière opgedaan als lerares Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Werden in de afgelopen jaren de bestuurlijke taken door mijzelf vervuld als directeur-bestuurder. In het nieuwe schooljaar wordt geschakeld naar een tweehoofdig collegiaal bestuur. Ik fungeer daarbij als voorzitter van het CvB. De management tussenlaag met directeuren management services komt op dat moment te vervallen.

Raad van Toezicht en ondergetekende zijn erg blij met de komst van mevrouw Hooglandt.

Jules van Brecht,
directeur-bestuurder