20150826_141429Na het bezoek van twee onderwijsinspecteurs aan onze Vinkenbaan in Muiderberg op 25 augustus ontving deze school  weer een positief oordeel op alle onderdelen van het inspectiekader. Voor de cognitieve eindresultaten, het schoolklimaat en de veiligheid zelfs de hoogste score.