Half oktober heeft de jaarlijkse uitreiking van de Jules van Brecht prijs plaatsgevonden. Dit jaar viel de eer ten beurt aan Vincent van Aggelen, bovenschools schoolopleider bij Talent Primair. Hij neemt hiermee het stokje over van Kristine Schoonhoven en Derek Laout.

Vincent is de spil binnen het ‘opleiden op school’ bij Talent Primair. Hij weet de verbinding te leggen en tot een effectieve eenduidige aanpak te komen. Door zijn heldere en organisatorisch sterke uitwerking wordt het opleiden van studenten en de begeleiding van startende leerkrachten op de scholen serieus vorm gegeven.

De begeleiding van de startende leerkrachten op al onze scholen maakt deel uit van een gefundeerd inductietraject. Dit traject is door Vincent ontwikkeld en bij alle scholen ingevoerd. Studenten en startende leerkrachten voelen zich als gelijkwaardig collega welkom op onze scholen. De stagiaires blijven graag verbonden aan Talent Primair, startende leerkrachten vallen minder uit en blijven door de gedegen aanpak behouden voor het onderwijs.

“Iets wat heel belangrijk is door de enorme urgentie die er momenteel is bij het werven en begeleiden van (startende) leerkrachten”, aldus de naamgever van de prijs en voormalig voorzitter van het college van bestuur Jules van Brecht. “Opleiden in de school is daarbij van enorm groot belang”.