Met goed gevolg hebben vier basisscholen van Talent Primair de audit Opleiden in School doorstaan. Vanaf vandaag mogen de OBS Zuidwend, OBS Godelindeschool, OBS Graaf Florisschool en OBS de Ploeg het Keurmerk Opleidingsschool voeren. Vincent van Aggelen, coördinator Opleiden in School binnen Talent Primair kan trots zijn!

De auditcommissie gaf in de terugkoppeling aan dat Talent Primair zich in korte tijd gevestigd heeft als stichting met de juiste insteek in de samenwerking met de Pabo van de Hogeschool Utrecht. Het inductiebeleid voor startende leerkrachten werd daarbij als uitstekend beoordeeld.

Werkplek-leren

Talent Primair ontvangt per semester gemiddeld 25 Pabo-studenten. Het werkplek-leren (stage lopen) moet aan verschillende eisen voldoen. Voor leerjaar 4, het jaar van afstuderen, moet de student 20 dagen lesgeven in de stageperiode. Om de leerkrachten in opleiding (LIO) te ontvangen voor een examenstage moet je als school het Keurmerk Opleidingsschool hebben.

Inductiebeleid bij Talent Primair

Voor startende leerkrachten zijn er zes bijeenkomsten per jaar. Vincent van Aggelen: ‘We horen regelmatig terug dat onze bijeenkomsten goed van inhoud zijn, aantrekkelijke werkvormen kent en binnen een compact tijdstip plaatsvindt. Leerkrachten krijgen bij Talent Primair veel inspraak. Na het eerste jaar organiseren we intervisiesessies voor de startende leerkrachten.’

Opleiders in school én Opleidingsscholen

Op dit moment telt Talent Primair 12 gecertificeerde opleiders in school. En met het Keurmerk Opleidingsschool voor deze vier basisscholen daarbij opgeteld zet Talent Primair zich op de kaart bij de pabo’s, pabo-studenten en in het bijzonder bij de LIO-stagiairs.

Jules van Brecht, directeur-bestuurder: ‘Talent Primair heeft zich in korte tijd op de kaart gezet bij het Opleiden in School. We gaan door op deze weg. Er staan al weer drie scholen te trappelen om volgend jaar op te gaan voor deze certificering. We willen aanstaande leerkrachten volop in de gelegenheid stellen om in onze organisatie te leren en zelf een waardevolle bijdragen te leveren. Deze ingezette beweging gaan we verder bekrachtigen en uitbouwen!’