Ken jij een bijzondere leraar die jij in de schijnwerpers wil (laten) zetten? Iemand die een inspiratie is voor anderen? Een boegbeeld voor het vak? Iemand van wie jij denkt dat hij/zij dé ideale ambassadeur voor ons vak is? Nomineer hem of haar dan voor de titel ‘Leraar van het Jaar 2023’. 


Deze verkiezing wordt jaarlijks gehouden voor alle leerkrachten in het  primair en voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur van hun beroep. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en nemen initiatieven om het onderwijs en hun vak te verbeteren. 

Iedereen kan een leerkracht nomineren via lerarenvanhet jaar

 

Foto van www.lerarenvanhetjaar.nl