In onze nieuwe Koers Talent Primair 2020-2024 hebben we onze doelen scherp. We zijn ambitieus en iedereen doet mee. Passievol stimuleren wij een actief lerende houding en leren we kinderen dat leren leuk is, en dat ze dit hun hele leven mogen blijven doen.

Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en zorgen ervoor dat kinderen de beste versie van zichzelf ontdekken.

Met deze koers gaan alle scholen van Talent Primair samen op pad, maar we blijven openstaan voor zijpaden. Onze koers is dus geen vastomlijnd plan. We blijven inspelen op de snel veranderende wereld en bouwen samen met wetenschap en experts aan het onderwijs van de toekomst.

In de video over onze strategische koers zie je we waar we de komende vier jaar naartoe willen werken.

Het belang van het kind centraal 

Talent Primair is niet alleen onze naam, het is ook onze missie. Onze missie blijft onveranderd ook in de nieuwe koers. Talent Primair met basisscholen in Gooi en Vechtstreek ontwikkelt op betrokken wijze talenten voor een betere wereld. Heel bewust zetten wij de leerkracht én het belang van het kind centraal. Dit houdt in dat we ieder kind zien en dat we kinderen hun talenten leren te ontdekken en ontwikkelen.

Dit betekent voor iedere volwassene die bij Talent Primair werkt, onvoorwaardelijk de belangen van de kinderen centraal stelt. Alle andere belangen zijn hier dienstbaar aan. Bij elke afweging op het niveau van het individuele kind, op klassenniveau, schoolniveau en stichtingsniveau wordt dit uitgangspunt toegepast. Op deze wijze staat de leerling daadwerkelijk centraal en hebben we betekenis voor elke leerling.

Creatieve en enthousiaste leerkrachten

Om te kunnen leren, vernieuwen en ondernemen biedt Talent Primair ook in de volgende beleidsperiode volop mogelijkheden voor denken buiten bestaande kaders. Vakmanschap en passie zijn daarbij nodig om te komen tot onderwijs dat boeit en hoge opbrengsten levert. We investeren in vakmanschap, we starten kweekvijvers en ontwikkelen vernieuwende onderwijsconcepten.  Wij verwachten van onze enthousiaste leerkrachten dat zij vanuit een creatieve en onderzoeksgerichte houding naar kinderen én onderwijs kijken.

Talent Primair staat bekend om haar moderne werkgeverschap dat uitgaat van vertrouwen en autonomie. Optimisme en doorzettingsvermogen paren we aan arbeidsvreugde voor medewerkers en kinderen. Ook de komende vier jaar zijn wij gedreven het goede te doen: op alle locaties in Gooi en Vechtstreek ontwikkelen we talent met uitdagend onderwijs!

Wil jij ook bijdragen aan onze koers? Check onze vacatures.