Dit jaar is de Jules van Brecht Prijs niet aan één, maar aan twee mensen uitgereikt. Na afloop van een digitale bijeenkomst over hybride onderwijs werden de winnaars, Kristine Schoonhoven en Derek Laoût, verrast met de aankondiging dat zij de prijs in ontvangst mogen nemen. De Jules van Brecht Prijs is in het leven geroepen om mensen binnen Talent Primair te eren voor hun bijdrage aan onderwijsverbetering binnen Talent Primair die systemisch is bereikt en verankerd. Kristine en Derek ontvangen de prijs vanwege hun tomeloze inzet rondom het thuisonderwijs. Vanaf het moment dat de scholen gesloten moesten worden, zijn zij in actie gekomen om iedereen binnen Talent Primair bij te staan, te faciliteren, te adviseren, te verbinden en te ontwikkelen.

Ze hebben de regiegroep afstandsonderwijs vormgegeven

 ‘ICT is binnen het onderwijs van Talent Primair de afgelopen jaren al prominenter gepositioneerd. In de bijzondere tijd waarin thuisonderwijs geboden was, hebben zij mede zorg gedragen voor een enorme versnelling bij het bereiken van al eerder gekozen doelstellingen voor onderwijsverbetering met inzet van ICT. Door inzet van bestaande structuren en middelen te koppelen aan nieuwe mogelijkheden hebben zij in belangrijke mate bijgedragen aan breed gedragen, stichtingsbrede innovatie die blijvend kan worden ingezet’, aldus een trotse Jules van Brecht. 

De prijs kon door de omstandigheden niet daadwerkelijk overhandig worden, maar Jules zal deze in een later stadium nog officieel overdragen aan de winnaars.