Op 27 juni jl. ondertekenden de schoolbesturen van Spirit, Asko en Talent Primair een convenant waar mee ze de samenwerking in de Bloemendalerpolder bezegelden.
In deze grote nieuwbouwwijk gaan deze drie schoolbesturen samen werken in een breed schoolgebouw dat uiteindelijk in 2020 veertig lokalen, een grote sportzaal, samenwerking met kinderopvang en een buurthuis zal gaan omvatten. Ook in de periode tot 2020 werken deze drie schoolbesturen al samen in het aanbieden van onderwijs in een tijdelijke voorziening aan de Papelaan in Weesp. Talent Primair heeft ook nu al twee basisscholen in Weesp: de Triangel en de Hobbedob.

Op verzoek van de betrokken bestuurders op de foto: Bubbels zonder prik!