Op 18 januari was het voltallige personeel van Talent Primair vertegenwoordigd in ’t Spant in Bussum voor de tweejaarlijkse studiedag. Ditmaal stond de inzet van ICT in ons onderwijs centraal. Opening en afsluiting van de dag werd op leerzame en bovenal humoristische wijze verzorgd door entertrainer Ernst Reichrath.
Gedurende de dag namen de personeelsleden deel aan een drietal workshops naar keuze.
Inschrijving en organisatie van het geheel verliep dit keer voor het eerst door middel van onze digitale Talent Academie, gehost door OinO.
De dag werd afgesloten met een geanimeerde nieuwjaarborrel.
We kunnen spreken van een leerzame dag.