Huizen, juli 2023 – Het bestuur van Talent Primair heeft het besluit genomen om de Jenaplanschool De Sterrenwachter in Hilversum per 1 augustus 2024 te sluiten.

De Sterrenwachter Hilversum is een kleine school die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld met een zeer betrokken team. Samen hebben we ons ingezet om de school te laten groeien. Helaas moeten we concluderen dat dit niet gelukt is. Door de geringe omvang kunnen we de continuïteit en de kwaliteit  van het onderwijs op de Sterrenwachter Hilversum niet langer garanderen. Daarom vinden we het niet verantwoord de school te laten voortbestaan. 

De huidige groep 7 (volgend jaar groep 8) zal als één groep op de huidige locatie les krijgen, zodat zij hun basisschoolperiode op deze school af kunnen ronden. De kinderen uit de onder- en middenbouw (groep 1 t/m 6) hebben hun plek gevonden op scholen in de nabije omgeving. De directie van de school begeleidt de ouders van de kinderen uit de onder- en middenbouw bij het inschrijven van hun kind(eren) op een andere school, per 1 augustus 2023.

Het besluit heeft uiteraard emoties en verdriet teweeg gebracht, maar is met dank aan alle betrokken partijen op een zeer constructieve manier tot stand gekomen. Door de goede samenwerking hebben we er alle vertrouwen in dat op deze manier de leerlingen van de Sterrenwachter Hilversum goed onderwijs en een fijne schoolcarrière zullen hebben.

De medewerkers van de Sterrenwachter Hilversum blijven in dienst van Talent Primair en hebben een plek gevonden op een andere school binnen de stichting.

———————————————————————————————
Voor informatie kunt u contact  opnemen met Fije Hooglandt, f.hooglandt@talentprimair.nl of Annemieke den Exter, a.denexter@talentprimair.nl.