groepsfotoSinds 1 juni is onze stichting 11 nieuwe schoolopleiders rijker. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij bij de Hogeschool Utrecht deze opleiding met succes gevolgd. Omdat het om zo’n grote groep mensen ging kon de opleiding gegeven worden op het bestuursbureau van Talent Primair. Gedurende de opleiding zijn zij getraind in het houden van slecht nieuws gesprekken, hebben zij kennis opgedaan over het geven van doelmatige feedback met onder andere de koppelkaart, de roos van Leary, het curriculum van de HU, etc.

 Met de kennis die zij hebben opgedaan moeten zij in staat geacht worden om het Opleiden in School op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen begeleiding van de studenten maar ook voor die van andere leerkrachten bij hen op school. Wanneer collega’s bijvoorbeeld problemen hebben met studenten en ze weten niet op welke manier ze hier op een goede manier mee om kunnen gaan dan kan de schoolopleider hen hierover adviseren. Alleen wanneer een school beschikt over een schoolopleider heeft het de mogelijkheid om studenten te begeleiden. 

Hierbij willen wij Janneke, Jeanet, Marie-Cecile, Robbin, Vincent, Meta, Sharon, Marie-Jose, Jana, Marlien en Bianca van harte feliciteren met hun behaalde certificaat.