De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

Op 27 juni gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal. We hopen dat u massaal komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein. Op dezelfde dag vragen we per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan de politiek. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Zij willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt hen steunen door hun petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer.

Als schoolbestuur van de school waarop uw kind(eren) onderwijs genieten, ondersteunen we deze actie van harte om ook onze zorg te onderstrepen.

Zonder extra maatregelen wordt het ons nog moeilijker gemaakt om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs voor optimale talentontwikkeling te realiseren.

We vragen begrip voor de eventuele overlast die deze korte prikactie met zich mee zou kunnen brengen voor u als ouder.