Donderdag 18 oktober tekenden Stichting Proceon, Stichting Talent Primair en wethouder Jan Klink de overeenkomst voor realisatie van twee Integrale Kind Centra (IKC’s) in Loosdrecht. Hiervoor worden vier basisscholen en de peuter- en kinderopvang van Stichting Eigen&Wijzer samengevoegd. 

Stichting Proceon voegt de Terpstraschool en Rehobothschool samen in de huidige te renoveren Rehobothschool. De bouw start in augustus 2019. Stichting Talent Primair voegt De Linde en De Sterrenwachter samen in een nieuw te bouwen school op de plek van de huidige De Sterrenwachter. Deze bouw start in juli 2020.

‘Met de ondertekening zijn we weer een stap dichterbij het realiseren van toekomstbestendige schoolgebouwen in Loosdrecht, waarin kinderen van 0 tot en met 12 jaar onder één dak kunnen verblijven. Onze kinderen zijn de toekomst’, aldus wethouder Jan Klink.

In de overeenkomst zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen vastgelegd. Beide stichtingen realiseren de bouw. De gemeente is, naast een bijdrage van de stichtingen, verantwoordelijk voor de financiering. De plannen worden op dit moment nader uitgewerkt.