Maandag 23 januari is bekend geworden dat de OBB een excellente school is geworden!

Het kwam slechts toe aan enkele tientallen basisscholen in Nederland!

Het predicaat is een erkenning voor buitengewone kwaliteit en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. De OBB ziet het als een uitdaging om de onderwijskwaliteit voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs in deze regio.

Met bovenstaande in gedachte heeft de OBB een traject gelopen met de inspectie van het onderwijs om excellent te worden. En dat is nu gelukt. De OBB heeft het predicaat Excellente School voor de komende twee jaar! Directie, bestuur en team van de OBB zijn trots op dit resultaat. In de afgelopen jaren is er ontzettend hard gewerkt om dit te bereiken. Er is lijn gebracht in processen, onderwijsopbrengsten op prima niveau gebracht, een school voor hoogbegaafden geïntegreerd, er is geschoold en veel geleerd.

Hiermee kent Talent Primair, het schoolbestuur waaronder de OBB valt, nu twee excellente basisscholen in haar midden. Ook de Dr. Maria Montessorischool in Huizen kreeg dit predicaat vorig schooljaar. Heel uniek in Nederland. Op de andere 24 schoollocaties van deze stichting in de regio Gooi- en Vechtstreek is de onderwijskwaliteit zonder uitzondering ook goed op orde.

https://www.excellentescholen.nl/