Talenten ontwikkelenOp 16 juni werd ons full time hoogbegaafdenonderwijs op de Werf in Huizen weer onder de loep genomen door twee onderwijsinspecteurs.
Waar in het verleden het oordeel niet voldoende positief was, werd nu wel een algemeen positief oordeel geveld.
Dit is tot stand gekomen door keihard werken van team en directeur. Visie op hoogbegaafdenonderwijs wortelt steeds beter en de  uitvoering in de groepen is sterk gegroeid. We voorzien hiermee duidelijk in een behoefte voor de regio Gooi en Vechtstreek. Het team zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat waarin de kinderen goed tot talentontwikkeling komen.

Per 1 augustus verhuist deze hoogbegaafdenafdeling naar onze Openbare Basisschool Blaricum. Deze school krijgt nu deze afdeling kwalitatief ruim op orde binnen haar schoolgebouw. Van goed naar nog beter is nu de opdracht!