OBS Graaf Floris in Loenen aan de Vecht heeft het vignet Gezonde School behaald. Hiermee is OBS Graaf Floris de enige school in Stichtse Vecht met het vignet Gezonde School! Met het vignet laat OBS Graaf Floris zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Op 21 september heeft Wethouder Karin van Vliet het vignet uitgereikt aan de directeur Laura Penseel.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. OBS Graaf Floris mag zich de komende drie jaar Gezonde School noemen op de thema’s Welbevinden en Relaties & Seksualiteit. De school houdt zich structureel bezig met het welbevinden van de leerlingen en het team, o.a. door het geven van lessen uit de methode Vreedzaam, het informeren van ouders, het signaleren en een sociaal veilig schoolklimaat. In het kader van gezonde relaties & seksualiteit wordt verspreid over het jaar op school de lessen van ‘Kriebels in je Buik’ gegeven. Alle leerkrachten zijn getraind om les te geven over vriendschap, relaties, grenzen aangeven, kunnen zijn wie je bent. Ook zijn ouders geïnformeerd tijdens een ouderavond van GGD regio Utrecht. De afgelopen jaren heeft de school nauw samengewerkt met de GGD. 

Directeur Laura Penseel is er trots op dat OBS Graaf Floris zich nu een Gezonde School mag noemen. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het bordje Gezonde School. Een gezonde school is veel meer dan fruit eten en bewegen. Het is zo belangrijk dat iedereen zich van binnen ook gezond voelt.” Iedereen zong dan ook vanochtend uit volle borst het lied van Kinderen voor Kinderen ‘Het is goed zoals je bent’.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.