Op 21 januari 2015 heeft onze Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek haar werknaam gewijzigd naar Talent Primair. Onze website is op diezelfde datum vernieuwd het web opgegaan. De belangrijkste items zijn gevuld. We zullen echter voortdurend aan blijven vullen. Blijf ons volgen!

Dat kan ook via ons Twitter Account: @TalentPrimair: Twitter mee!Talenten ontwikkelen

Onze nieuwe missie is eveneens gelanceerd.  Klik hier voor deze film!