obsdelindeDe gemeente Wijdemeren heeft besloten om budget beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een integraal kindcentrum op de locatie van onze OBS De Linde in Loosdrecht.

Bij dit onderzoek worden betrokken: de Linde, onze Jenaplanschool de Sterrenwachter en kinderopvangorganisatie Eigenwijzer.

We denken hiermee nog sterker onderwijs in de kern Loosdrecht te kunnen realiseren in de toekomst.