Mevrouw Fije Hooglandt is op 1 september 2018 begonnen als lid van het College van Bestuur van Talent Primair. Zij heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de helft van de scholen. Daarnaast draagt mevrouw Hooglandt de verantwoordelijkheid over de portefeuilles Onderwijs & kwaliteit en Personeel.

Hiervoor was mevrouw Hooglandt strategisch inspecteur bij de landelijke onderwijsinspectie. Daarvoor werkte zij als inspecteur primair onderwijs en als coördinerend inspecteur voor het voortgezet onderwijs. Onderwijservaring heeft mevrouw Hooglandt in de beginjaren van haar carrière opgedaan als lerares Nederlands in het voortgezet onderwijs.