Voor een flink aantal van onze scholen zijn we bezig met ambitieuze bouwplannen:

Bussum
Na vele jaren op twee locaties gehuisvest te zijn geweest trekt onze Koningin Emmaschool na de zomervakantie in haar nieuwe onderkomen aan de Fortlaan 2. De school is dan adequaat onder één dak gehuisvest met haar 400 kinderen. Als Kindcentrum Koningin Emma zoekt het daarbij samen met SKBNM naar integratie met de buitenschoolse opvang.

Naarden
Ook de Godelindeschool in Naarden gaat naar verwachting na de herfstvakantie van twee naar één schoollocatie. De noodlokalen waar de bovenbouwgroepen jarenlang in waren ondergebracht worden dan verruild voor een unilocatie die momenteel aan het bestaande hoofdgebouw wordt gebouwd. Zo’n 650 kinderen kunnen dan weer echt één school vormen.

Weesp
In Weesp participeert Talent Primair in een groot project in de Bloemendalerpolder dat ook naar verwachting in 2020 wordt opgeleverd. Samen met Spirit gaan we een schoolgebouw met zo’n 20 lokalen betrekken. Dit gebouw maakt onderdeel uit van een groter schoolcomplex dat nog eens 20 lokalen omvat voor ASKO, die haar huidige school naar deze plek verhuist. Een grote sporthal en kinderopvang ruimtes van Kind & Co. Voor naar verwachting zo’n 1000 leerlingen op de top van deze wijk gaan we ook voor een goed samenwerkend Integraal Kindcentrum daar.
Na oplevering van deze locatie heeft de gemeente Weesp in haar huisvestingsplannen de ambitie voor vernieuwbouw van onze Daltonschool de Hobbedob in de wijk Aetsveld opgenomen. Ook de (ver)nieuwbouw daar willen we samen met Spirit gaan oppakken.

Nieuw-Loosdrecht
Voor onze scholen de Linde en de Sterrenwachter in Nieuw-Loosdrecht hebben we samen met de gemeente Wijdemeren gekozen voor nieuwbouw. Op deze plek werken we samen met kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer. Onze twee scholen gaan vanaf 2021 samenwonen in een nieuwbouwpand. Daarbij wordt ook het tegenover de Sterrenwachter gelegen gebouw de Pinkenstal van Eigen & Wijzer betrokken. Zo kunnen we de verhuizing uit de twee oude schoolpanden naar een nieuw onderkomen combineren met het doorgroeien naar een integraal kindcentrum.

Muiden
In Muiden wordt naar verwachting in 2020 een nieuw kindcentrum opgeleverd op het terrein van de voormalige kruitfabriek. In een unieke samenwerking tussen ASKO, SKBNM en Talent Primair gaan we daar samen onderwijs en opvang verzorgen voor zo’n 500 leerlingen. Onze PC Hooftschool verhuist dan naar het nieuwe pand.

Muiderberg
Na gereedkoming van Kindcentrum Muiderkring heeft de gemeente Gooise Meren in haar huisvestingsplannen de ambitie uitgesproken om ook voor de kern Muiderberg te komen tot een nieuwe integraal kindcentrum. Talent Primair zal daarbij samenwerken met Spirit en kinderopvangorganisatie SKBNM.

Huizen
Voor de Dr. Maria Montessorischool in Huizen heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor vernieuwbouw van deze school. Dit grote project gaan we in 2019 aanbesteden.

Voor alle hiervoor genoemde projecten gaan we voor een zo duurzaam mogelijke uitvoering. In de meeste bouwprojecten is de norm Bijna Energie Neutraal Bouwen het uitgangspunt. Deze norm zal voor alle schoolgebouwen vanaf 2021 verplicht worden.