De Curtevenne (Kortenhoef), 2e Montessorischool (Huizen) en de Kamperfoelieschool (Huizen) hebben dinsdag 16 februari 2021 met succes deelgenomen aan de audit van de HU Pabo waarmee ze officieel het keurmerk ‘Opleidingsschool’ hebben verdiend. De auditcommissie controleerde of de scholen voldoen aan de eisen om studenten op een goede manier te begeleiden.

De schoolopleiders, Ibolya de Jong (Kamperfoelieschool), Mieke van Tricht (2e Montessorischool) en Jacqueline van den Hooff (Curtevenne), presenteerden hun portfolio’s aan de commissie, die hen complimenteerde voor hun harde werk in deze bijzondere tijd.

 De auditcommissie benadrukte daarnaast een aantal mooie punten:

  1. De scholen bieden een warme en open sfeer waarin studenten en starters gezien en serieus genomen worden.
  2. De begeleiding van studenten en starters is niet afhankelijk van één persoon, maar wordt door het hele team gedragen.
  3. Binnen Talent Primair wordt er systemisch invulling gegeven aan de begeleiding van student tot startende leerkracht.

Om de leerkrachten in opleiding (LIO) hun examenstage te mogen laten doen, moet je als school het Keurmerk Opleidingsschool hebben. Dat betekent dat deze scholen, net als de zeven andere scholen van Talent Primair met dit keurmerk, LIO studenten op hun school af mogen laten studeren.

Op dit moment telt Talent Primair 24 gecertificeerde schoolopleiders en zijn er tien scholen met het Keurmerk Opleidingsschool.