Het daltoncertificaat van onze Daltonschool de Hobbedob in Weesp is weer voor vijf jaar verlengd. De auditoren van de Daltonvereniging hebben de school onderzocht op de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ze doen lesbezoek, spreken met leerlingen, ouders, directie, leraren en bestuur. Het was duidelijk dat zij gaande hun onderzoek steeds enthousiaster werden over de wijze waarop de vijf kernwaarden tot leven komen in de school. “Je voelt het als je in een echte daltonschool bent. Hier brandt het daltonvuur.” De auditoren waren vooral getroffen door het feit dat leerlingen zo goed weten wat er van hen verwacht wordt en zij heel goed kunnen benoemen wat en waarom ze iets aan het doen zijn.