De Raad van Toezicht van Talent Primair heeft mevrouw Cindy van Oorschot  per 1 september 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Van Oorschot wordt lid van de auditcommissie van de raad.

Mevrouw Van Oorschot is momenteel divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen bij de Nederlandsche Bank. Tevens is zij voorzitter van het Depositogarantiefonds.

De Raad heeft zijn besluit tot benoeming genomen op basis van de voordracht van de benoemingsadviescommissie. Deze was conform de statuten van Talent Primair samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Regiegroep Gemeenten, de voorzitter van de GMR, het lid van het College van Bestuur, de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Wij zijn erg blij met deze benoemingen, wensen mevrouw Van Oorschot alle succes toe en rekenen op een uitstekende samenwerking met alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten Talent Primair.