De Bussumse Montessori Vereniging en Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek) gaan op
1 september 2020 bestuurlijk fuseren. Dat hebben beide besturen voor de zomervakantie intern bekend gemaakt. Talent Primair is een stichting van 24 basisscholen waaronder vier montessorischolen. Roel Hoogendoorn, voorzitter college van bestuur Talent Primair: “Dat een van de oudste Montessorischolen van Nederland zich bij onze stichting aansluit, zien wij als een prachtige kans om de montessorideskundigheid te delen en te vergroten.” 

De fusie brengt met name veranderingen met zich mee in de ‘back office’ van de school. “Wij zien samenwerking in een stichting namelijk als een kans en mogelijkheid om van elkaar te leren en om de ondersteunende middelen efficiënt in te zetten. Bovendien zijn wij er als bestuur om de school te ontlasten op tal van personeels-, financiële en huisvestingszaken.” Ook Peter van der Spek, directeur Bussumse Montessorischool, verwacht dat de fusie goede mogelijkheden biedt om het beste uit elkaar te halen. “Het bundelen van de montessorikennis en de steun van Talent Primair geeft ons de ruimte om ons nog meer te richten op onze primaire opdracht; de onderwijsinhoudelijke taken. Vol vertrouwen gaan wij de samenwerking tegemoet!” 

Bussumse Montessorischool
De Bussumse Montessorischool bestaat al meer dan 100 jaar en werd in 1915 opgericht als de ‘Montessori Kinderhuis Vereniging’, een letterlijke vertaling van de naam van het kinderhuis waar Maria Montessori begon met haar werk. De BMS is daarmee een van de oudste montessorischolen in Nederland. In de loop van de tijd is de naam veranderd naar het huidige Bussumse Montessorischool. Het afgelopen jaar is de school verbouwd en voorzien van een nieuwe dakconstructie en extra lokalen. Per 1 augustus is de heer Peter van der Spek aangetreden als directeur van de school. 

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuursbureau ondersteunt hen én natuurlijk alle scholen van Talent Primair. Het college van bestuur bestaat uit Roel Hoogendoorn (voorzitter) en Fije Hooglandt (lid) en samen geven zij leiding aan een organisatie van ruim 450 medewerkers en ongeveer 5000 leerlingen op 24 locaties in Gooi en Vechtstreek.