Het jaarverslag 2015 van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek, kortweg Talent Primair genoemd, staat weer tot uw beschikking. Het bestaat uit het Bestuursverslag incl jaarrekening 2015

Er is organisatie breed heel hard gewerkt. In een toenemende systemische samenwerking zijn vanuit het vastgestelde beleidsplan mooie stappen voorwaarts gezet. Een nieuwe gezamenlijke richting is met de vaststelling van een nieuwe missie, visie en meerjarenbeleid ingezet.

In kwaliteit, structuur en cultuur maken we mooie stappen. De waardering voor en het vertrouwen van de belanghebbenden bij onze organisatie groeit. Daar mag iedere medewerker trots op zijn. Hier gaan we samen mee verder. Van goed naar beter blijft ons kwaliteitsdevies!