Monique de Gier: Deze gecombineerde functie is precies waar ik naar zocht in het onderwijs

Monique de Gier, werkt sinds drie jaar op de Kamperfoelieschool als intern begeleider en locatieleider. Hoe is dat zo gekomen en hoe combineert ze deze twee functies in de praktijk? En wat levert het haar en de school op?

‘Drie jaar geleden ben ik bij de Kamperfoelieschool in Huizen gestart als intern begeleider. Na een poosje werd de locatiedirecteur ziek. De directeur Bart van Vlist, polste mij of ik interesse had in die functie. Daarvoor was ik 16 jaar groepsleerkracht en adjunct-directeur op een school in Odijk. Ik had dus de nodige ervaring en als intern begeleider zit je al in het managementteam. Ik vond het heel leuk en stemde toe, maar ik wilde ook intern begeleider blijven. Ik vind het heel belangrijk om feeling te houden met de kinderen en ouders. Dat kon.

Omdenken
Vanaf het begin af aan verliep de samenwerking met Bart heel goed. We zijn uit hetzelfde hout gesneden: ondernemend en avontuurlijk. We bedenken het en morgen is het er, bij wijze van spreken. Het bestuur en team stonden achter ons. Er moest iets gebeuren. De school had met krimp te maken en de populatie was veranderd. We hebben veel kinderen uit anderstalige gezinnen. Dat kun je zien als een nadeel, maar ik vond dat we daar juist kracht uit konden halen. We zijn gestart met een nieuwe methode en we profileren ons nu op taal. De speelzaal start al met Engelstalige activiteiten. We geven Engels vanaf groep 1 en taalles aan volwassenen. Het heeft effect. We hebben er inmiddels een klas bij en leerkrachten en ouders zijn enthousiast.

Vertrouwen
Het vertrouwen van ouders en collega’s moest natuurlijk groeien. De school heeft een roerige tijd achter de rug met veel wisselingen. Ouders en collega’s dachten: eerst zien en dan geloven. Daar had ik alle begrip voor. Ik sta ‘s-morgens en ‘s-middags bij de deur om kinderen een hand te geven en met de ouders een praatje te maken, heel informeel. En we doen wat we beloven. Als ouders ervaren dat je doet wat je zegt, dan waarderen ze dat. Dat geldt ook voor leerkrachten.

Welke pet wanneer
Voorwaarde voor zo’n gecombineerde functie is dat je weet wanneer je welke pet op zet. Voorbeeld: vorig jaar was er een gesprek met de ouders van een kind waarvan ik de intern begeleider ben. Het zou geen makkelijk gesprek worden. Bart en ik besloten toen dat ik bij dat gesprek zat als intern begeleider en hij vanuit de directie. Dat is wel een voorwaarde dat je daar transparant in bent. Ook naar het team toe. Soms wil ik te snel, omdat ik dingen zelf in gang zet. Mijn teamleden spreken mij daarop aan. Heel fijn, want alleen dan werkt het.

Uitdaging
Ik haal enorm veel energie, werkplezier en uitdaging uit deze twee functies. De zorg voor de kinderen staat goed, ouders zijn tevreden. Een collega die aangeeft: ‘ik ga sinds tijden weer met plezier naar mijn werk.’ Daar word ik heel blij van.

Eigenlijk is dit waar ik altijd naar op zoek was in het onderwijs. Een managementfunctie én feeling houden met kinderen en de zorg. Deze dubbele functie brengt mij uiteindelijk waar ik voor ben, en dat is voor een kind. Ik kan nu heel snel doorpakken. Ik krijg ruimte van de directie en het bestuur om samen met mijn collega’s de kwaliteit van het onderwijs en de zorg te verbeteren en de Kamperfoelieschool in Huizen op de kaart te zetten. Voor mij is dit een mooie uitdaging.’

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Een inventieve manier van onze collega's bij de @deDrMaria school in Huizen om het schoolwerk met zo min mogelijk risico op te laten halen. #basisonderwijs #corona #thuisonderwijs #inventief

Overleggen en voorbereiden met elkaar zodat straks alle kinderen thuis goed aan de slag kunnen 💪🏼🍀 #teamwork #afstandsonderwijs #GoogleClassroom @TalentPrimair

Ook onze scholen zijn vanaf morgen dicht. Uiteraard bieden we opvang aan kinderen van ouders in zogenaamde vitale beroepen en zijn we druk bezig met het aanbieden van thuisonderwijs. #corona #basisscholen #huizen

Meer tweets...

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen

Let op: vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 zijn de scholen gesloten.
+