Stakeholders aan het woord over nieuwe koers Talent Primair

‘Duurzaamheid moet een kernwaarde worden!’

Er zijn in de aanloop van onze nieuwe strategieperiode al veel mooie dingen gezegd en geschreven. In dit bericht doen wij verslag van de stakeholderssessie over de nieuwe koers voor Talent Primair, 2020-2024.

We spraken met het bestuur, de RvT, GMR, leerkrachten ouders en directeuren over actuele thema’s en namen stelling voor Talent Primair. Graag belichten we drie thema’s:

Prestatiedruk

Prestatiedruk, een lastige maatschappelijke ontwikkeling. Ouders en hun kinderen zijn gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk diploma. Dit werkt prestatiedruk in de hand. Bij dit thema ontdekten we hoe belangrijk communicatie is. Wij constateren dat we beter en duidelijker onze omgangsvormen kunnen communiceren.

Toekomstbestendige didactiek 

De samenleving verandert in een hoog tempo en niemand weet precies in welke richting. Er is twijfel of we met het huidige onderwijs de leerlingen voldoende toerusten voor de toekomst. Wat vooral naar voren kwam in onze discussie is dat we meer ruimte moeten nemen om te experimenteren. Want proberen is leren!

Duurzaamheid

Duurzaamheid, een thema dat volop in de aandacht staat. Samen met onze stakeholders vroegen we ons af welke rol wij als schoolorganisatie hebben? Is het een extra thema in het lesprogramma? Het sluit in ieder geval goed aan bij wat kinderen willen. En wij willen onze leerlingen opvoeden en onderwijzen over duurzaamheid en zorgen dat onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk is. We stellen: duurzaamheid behoort een kernwaarde te zijn!

Met dank aan gastheer Ruud Philips van obs de Ploeg en Dieter Möckelmann voor zijn begeleiding en inspiratietalk.