OBS de Linde

Veilig, bewust, kleinschalig, betrokken, verantwoordelijk, respectvol, toegankelijk, uitdagend en samenwerkend onderwijs voor leerlingen, ouders en leerkrachten.