Nieuw logo Larense Montessorischool

Tijdens het jaarlijkse zomerfeest presenteerde de Larense Montessorischool vandaag het nieuwe logo aan alle ouders en leerlingen. ‘Zoals je ziet heeft onze windwijzer een upgrade gehad. Nieuw is de toevoeging Talent Primair met een kind wat vol vertrouwen de toekomst inspringt!’ zegt Irene Jansen, directeur van de Larense Montessorischool. De Larense Montessorischool neemt afscheid van haar individuele logo om – net als de andere scholen binnen de stichting Talent Primair – ‘de  kracht van samen’ duidelijker te communiceren en zichtbaar te maken.

Het logo werd onthuld door Koos, de vakleerkracht kunstvakonderwijs. Hij werd bijgestaan door een leerling uit groep 1 en groep 8.

Een duidelijk kompas

Irene Jansen licht toe: ‘De windwijzer, te bewonderen op het hoogste dak van ons gebouw, blijft ons kompas. De duidelijke pijl richt voorwaarts naar de toekomst en naar het woord Montessori, onze signatuur. Het blauw, wat al tientallen jaren bij de LMS hoort, blijft onze basiskleur. Aangelicht met een nieuwe kleur lichtblauw. 

Het nieuwe logo past helemaal bij onze visie en positionering: de LMS is een moderne Montessorischool. Een Montessori 2.0 zou je kunnen zeggen. We werken vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori in combinatie met hedendaagse kennis, inzichten en ICT-middelen. Met als vertrekpunt ‘Leer mij het zelf te doen’ geeft onze pijl de richting aan die het kind de weg wijst.’