De missie en visie van Talent Primair

WHY (Waarom doe je wat je doet?):

Ons onderwijs rust kinderen toe met kennis en vaardigheden opdat zij hun eigen plek in de maatschappij in kunnen nemen. Onze kinderen hebben zorg voor elkaar, en voor de wereld waarin zij leven. Zij hebben de creativiteit in denken en doen om nieuwe vraagstukken op te lossen. Daarmee kunnen zij een leven lang hun eigen talenten ontvouwen.

HOW (Hoe doe je dat?) :

We bieden kinderen meer dan de basiskennis en -vaardigheden. We doen dat in een veilige en stimulerende pedagogische omgeving. Leerkrachten stimuleren creatief denkvermogen zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen.

Onze medewerkers stellen hun bezieling, passie en vakmanschap in dienst van het onderwijs dat kinderen boeit en uitdaagt. We zijn gedreven om het goede te doen, nieuwsgierig en samen zoekend onze opgave in te vullen.

WHAT (Wat doe je nu eigenlijk echt?):

Wij gaan er vanuit dat kinderen willen leren. De leerkracht helpt hen via een doordachte mix van materiaal en leeromgeving, instructie en werkvormen naar het ‘punt’ waar het leren kan gebeuren. Leraren zorgen voor een zo groot mogelijke kans op succes. Dat succes maakt leren leuk en effent de weg voor een leven lang leren.

Onze medewerkers leren ook zelf voortdurend. Data, observaties en nieuwe kennis zijn startpunt voor reflectie, analyse en verbetering. We werken vanuit een systemische benadering hecht samen.

Wij hebben oog voor talent!

 

 

Infographic why, how, what van Talent Primair

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Twitter feed is not available at the moment.

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen

Wij hebben oog voor talent!
+