Vacature in Huizen: enthousiast lid college van bestuur

Talent Primair te Huizen is op zoek naar een enthousiast lid college van bestuur

In het kader van de wijziging in de topstructuur binnen Talent Primair wordt het bestuur uitgebreid naar een tweehoofdig bestuur, te weten een voorzitter college van bestuur (CvB) en een lid college van bestuur. De huidige directeur-bestuurder zal de functie van voorzitter CvB bekleden tot het schooljaar 2019-2020.
Het tweehoofdig CvB is belast met het besturen en beheren van de organisatie en vormt het bevoegd gezag van de scholen. Het CvB stelt het strategisch beleid vast: het bepaalt missie, visie en doelstellingen voor de stichting als geheel. Het bestuurt de instelling zo, dat de doelen gerealiseerd worden en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) en de onderwijsinspectie. Daarnaast is hij/zij  gesprekspartner voor de GMR en, voor zover het openbaar onderwijs betreft, de betrokken negen gemeenten.

Voor een uitgebreidere omschrijving van de functie, verwijzen wij naar de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte schaal B4 volgens de bestuurders cao primair onderwijs. Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een dienstverband voor totaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier jaar. Het voornemen is om de nieuwe bestuurder per 1 september 2018 te laten starten.

Organisatie
Talent Primair is in 2010 ontstaan uit een fusie van twee stichtingen in de Gooi- en Vechtstreek. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de kwaliteit van de afzonderlijke scholen. Talent Primair staat er inmiddels kwalitatief en financieel goed voor. Alle 24 scholen op 26 locaties hebben een basisarrangement toegekend door de onderwijsinspectie. Daarnaast hebben twee scholen het predicaat excellent.

Meer informatie
Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in dit profiel dan horen wij graag van u. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 7 mei 2018. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 17 mei en de tweede op 24 mei 2018. Een assessment of een functiegericht interview kan deel uitmaken van de procedure.

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via het sollicitatieformulier van B&T werving & selectie, ter attentie van mevrouw drs. J. Meulenbrug, onder vermelding van vacaturenummer 20180172.

We zien uw reactie graag uiterlijk 29 april 2018 tegemoet.