Talent Academie

Talentontwikkeling staat centraal bij Talent Primair. In de eerste plaats voor onze leerlingen en evenzeer voor alle medewerkers van onze stichting. We willen van goed naar beter. Voortdurende professionalisering speelt hierin een grote rol.

De Talent Academie is onze tool die al onze professionaliseringsactiviteiten samenbrengt en die ook  medewerkers samenbrengt rond professionalisering. Want professionaliseren doen we samen.

Via deze link kunt u naar de website van de Talent Academie: https://talentprimair.mijneigenacademie.nl

Iedereen mag schitterenvolg de Talent Academie ook op Twitter!