Talent Academie

Talentontwikkeling staat centraal in de missie en visie van Talent Primair. In de eerste plaats voor onze leerlingen en evenzeer voor alle medewerkers van onze stichting.

We willen van goed naar beter. Voortdurende professionalisering speelt hierin een grote rol. De Talent Academie is hierbij de tool die al onze professionaliseringsactiviteiten samenbrengt en die de medewerkers samenbrengt rond professionalisering. Professionaliseren doen we samen.

Via deze link kunt u naar de website van de Talent Academie: https://talentprimair.mijneigenacademie.nl/