Nieuwsoverzicht

 • Emmaschool krijgt nieuwe huisvesting!

  Na een langdurig proces heeft de Raad van State vanochtend positief beslist: Met het nieuwe bestemmingsplan gaan we eindelijk bouwen!
  Van de twee huidige, inferieure locaties hopen we in het schooljaar 2018-2019 plaats te nemen in een vernieuwd en uitgebreid schoolgebouw in de wijk Het Spiegel.
  Eindelijk krijgen de kinderen, ouders en team een schoolgebouw dat aan de eisen van de tijd voldoet!
  Allen die zich hiervoor ingezet hebben: dank!

   

  Lees meer

 • Nieuwbouw in Loosdrecht voor Talent Primair!

  Op 29 juni heeft Talent Primair een intentieverklaring met de gemeente Wijde Meren getekend om te komen tot gezamenlijke nieuwbouw voor haar openbare basisschool de Linde en Jenaplanschool de Sterrenwachter in Nieuw Loosdrecht. De gemeenteraad heeft hier inmiddels groen licht gegeven voor dit mooie en noodzakelijke project. In samenwerking met kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer willen we dan komen tot een Integraal Kindcentrum op de plek van de huidige Sterrenwachter en Pinkenstal van Eigen&Wijzer.

  Lees meer

 • Talent Primair gaat samen scholen in Weesp

  Op 27 juni jl. ondertekenden de schoolbesturen van Spirit, Asko en Talent Primair een convenant waar mee ze de samenwerking in de Bloemendalerpolder bezegelden.
  In deze grote nieuwbouwwijk gaan deze drie schoolbesturen samen werken in een breed schoolgebouw dat uiteindelijk in 2020 veertig lokalen, een grote sportzaal, samenwerking met kinderopvang en een buurthuis zal gaan omvatten. Ook in de periode tot 2020 werken deze drie schoolbesturen al samen in het aanbieden van onderwijs in een tijdelijke voorziening aan de Papelaan in Weesp. 

  Lees meer

 • De Gouden Kraal Huizen is gezonde school!

  De Gouden Kraal is de eerste gezonde school in de regio!

  Op 28 juni heeft onze Montessorischool de Gouden Kraal in Huizen het eerste vignet gezonde school ontvangen. Het is daarmee de eerste gecertificeerde gezonde school in deze regio. Bewegen en sport staan de komende drie jaar heel centraal op de school. Met flashmobs werd e.e.a. kracht bijgezet bij de onthulling van het vignet.

  Wethouder Marianne Verhagen complimenteerde de school met deze keuze.

  Lees meer

 • Prikactie scholen Talent Primair 27 juni a.s.

  De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

  Op 27 juni gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal.

  Lees meer

 • De Gouden Kraal behaalt vignet “GEZONDE SCHOOL”

  Op maandag 8 mei heeft de Gouden Kraal, gevestigd te Huizen, het vignet “gezonde school” behaald! De school mag deze titel de komende drie jaar dragen.

  Om het vignet inhoud te geven gaat de school op structurele basis nog meer aandacht besteden aan een gezond schoolklimaat, en de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van haar leerlingen.

  Lees meer

 • Dr Maria Montessori Nationaal kampioen ski

   

  Op 8 april werd het ski team van onze Dr. Maria Montessori school uit Huizen Nederlands kampioen in de categorie basisschool ski. Onder leiding van de 11-jarige wedstrijdskiester Mare Schipper racete het team naar de snelste tijd (1:09:35).
  Met 174 deelnemers was dit de grootste categorie en in de strijd om het zilver en brons was het de Flevoschool (1:10:59) die de Willem Alexander School voor wist te blijven (1:13:30).

  Lees meer

 • Talent Primair investeert in ICT

  Op de centrale studiedag ICT met al onze personeelsleden van 17 januari jl. in ’t Spant kregen alle scholen van Talent Primair een extra investeringscadeau om te investeren in ICT. Dit als extraatje bovenop onze jaarlijkse investeringsrondes.
  Alle scholen hebben inmiddels hun wensen kenbaar gemaakt en de bestellingen van meer dan 100.000 euro worden nu uitgevoerd.
  Onder andere grote touchscreens, veel laptops, tablets, programmeersets en dergelijke gaan onze ict inzet verder verrijken!

  Lees meer

 • De Openbare Basisschool Blaricum is EXCELLENT!!!

  Maandag 23 januari is bekend geworden dat de OBB een excellente school is geworden!

  Het kwam slechts toe aan enkele tientallen basisscholen in Nederland!

  Het predicaat is een erkenning voor buitengewone kwaliteit en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. De OBB ziet het als een uitdaging om de onderwijskwaliteit voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen.

  Lees meer

 • Studiedag rond ICT 18 januari 2017

  Op 18 januari was het voltallige personeel van Talent Primair vertegenwoordigd in ’t Spant in Bussum voor de tweejaarlijkse studiedag. Ditmaal stond de inzet van ICT in ons onderwijs centraal. Opening en afsluiting van de dag werd op leerzame en bovenal humoristische wijze verzorgd door entertrainer Ernst Reichrath.
  Gedurende de dag namen de personeelsleden deel aan een drietal workshops naar keuze.
  Inschrijving en organisatie van het geheel verliep dit keer voor het eerst door middel van onze digitale Talent Academie,

  Lees meer

 • Sterrenwachter Loosdrecht genomineerd voor prestigieuze prijs!

  De Sterrenwachter Loosdrecht is één van de drie genomineerden voor de Peter Petersenprijs 2016. We zijn genomineerd voor de manier waarop we op de Sterrenwachter het kamp organiseren en inhoud geven. Met behulp van een verhalend ontwerp is kamp echt een schoolbreed project.

  De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Jenaplan Vereniging aan een school die Jenaplanonderwijs op een bijzondere en inspirerende manier heeft vormgegeven. Het is een aanmoedigingsprijs voor Jenaplangerichte onderwijskundige projecten,

  Lees meer

 • 2016-2017

  Het schooljaar 2016-2017 is voor onze scholen goed van start gegaan. Na een rustige zomervakantie gaan we op alle scholen weer vol voor de ontwikkeling van onze talenten!

  Speerpunten vanuit ons meerjarenbeleid voor dit schooljaar: ICT en Bewegingsonderwijs.

  Samen voortdurend van goed naar beter!

  Lees meer

 • Het jaarverslag 2015 van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek, kortweg Talent Primair genoemd, staat weer tot uw beschikking. Het bestaat uit het Bestuursverslag incl jaarrekening 2015

  Er is organisatie breed heel hard gewerkt. In een toenemende systemische samenwerking zijn vanuit het vastgestelde beleidsplan mooie stappen voorwaarts gezet. Een nieuwe gezamenlijke richting is met de vaststelling van een nieuwe missie, visie en meerjarenbeleid ingezet.

  In kwaliteit, structuur en cultuur maken we mooie stappen.

  Lees meer

 • Schoolopleiders Talent Primair gediplomeerd!

  Sinds 1 juni is onze stichting 11 nieuwe schoolopleiders rijker. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij bij de Hogeschool Utrecht deze opleiding met succes gevolgd. Omdat het om zo’n grote groep mensen ging kon de opleiding gegeven worden op het bestuursbureau van Talent Primair. Gedurende de opleiding zijn zij getraind in het houden van slecht nieuws gesprekken, hebben zij kennis opgedaan over het geven van doelmatige feedback met onder andere de koppelkaart, de roos van Leary,

  Lees meer

 • OPEN DAGEN

  Zoekt u  de beste school voor uw kind?

  15 scholen van Talent Primair houden een open dag.

  Wilt u weten op welke dag en wanneer de open dagen zijn?
  Klik dan op deze link Open Dagen

  Lees meer

 • Onze dr. Maria Montessorischool excellent!

  Voor de jaren 2015-2017 is onze school in Huizen beloond met het predicaat excellent. Ze behoort daarmee tot het selecte gezelschap van 63 basisscholen in Nederland.
  De jury in haar rapport:

  De Dr. Maria Montessorischool profileert zich als een school die op alle gebieden excellentie nastreeft, met als smaller profiel het eigentijdse montessorionderwijs dat aansluit bij de slimme populatie en het relatief hoog aantal dyslectische leerlingen. Het schoolteam streeft naar onderwijs dat zo veel mogelijk is afgestemd op de behoeftes van de individuele leerlingen.

  Lees meer

 • Inspectie zeer tevreden over Curtevenneschool

  Bij het bezoek van de onderwijsinspectie aan onze Curtevenneschool in Kortenhoef op 11 januari 2016 kwam er een mooi kwaliteitsoordeel uitrollen. Inzet en betrokkenheid van het onderwijsteam werden hiermee beloond!

  Lees meer

 • Zonnepanelen op de Triangel Weesp

  Na de kerstvakantie gaan de kinderen en leerkrachten van de Triangel met nieuwe energie naar school:
  Op twee daken van de school en de Spiritschool vd Meulen Vastwijk plaatsen we 200 zonnepanelen die de school bijna geheel in elektra voorziet. Doordat we hier op korte termijn op gaan besparen, kunnen we nog meer in het onderwijs investeren, we dragen bij aan een beter milieu en leren omgaan met duurzame oplossingen.
  Dit alles met dank aan de initiatiefgroep met ouders,

  Lees meer

 • Ook Larense Montessorischool blijft op groen na inspectie bezoek

  Het inspectiebezoek op de LMS resulteerde eind november in een goede beoordeling door de onderwijsinspectie.
  Onder de nieuwe directie een goede basis om verder te bouwen aan onderwijskwaliteit en innovatie.
  We feliciteren het onderwijsteam hiermee.

   

   

  Lees meer

 • Godelinde straks onder één dak!

   

   

   

   

   

   

  Op 16 november ondertekenden de betrokken wethouders en Jules van Brecht namens Talent Primair de samenwerkingsovereenkomst inzake nieuwbouw voor de school. Vier leerlingen presenteerden daarbij hun ontwerp voor de vernieuwde school. De professionals worden in de komende periode aangetrokken om deze lang gekoesterde wens straks te verwezenlijken. Voor team, kinderen en ouders iets om naar uit te kijken!

  Lees meer

 • Start van het project Sportieve en Gezonde Talent Primair scholen in Huizen

  Onze scholen in Huizen zijn op 28 oktober gestart met het mooie project Sportieve en Gezonde Scholen.Onder coördinatie van vakleerkracht Frank Wolfs gaan de Gouden Kraal, de Kamperfoelie, de tweede Montessori en de dr. Maria Montessorischool de komende jaren extra impulsen geven aan bewegen en gezondheid.

  De kickoff was al flitsend!

   

   

  Lees meer

 • De Tweemaster betrekt prachtig nieuw schoolgebouw!

  De nieuwe samenwoonschool In Nigtevecht is op 28 oktober feestelijk in gebruik genomen. Onze openbare school de Tweemaster  werkt daar samen met de collega’s van de Flambouw en Kidswereld samen aan goed onderwijs en kinderopvang in een prachtig nieuw gebouw!

  Na jarenlang praten hierover staat er met dank aan de gemeente Stichtse Vecht een prachtig nieuw bruisend kindcentrum in deze gemeente.

   

  Lees meer

 • Comeniusschool krijgt pluim van de onderwijsinspectie

  Bij het reguliere inspectiebezoek op 13 oktober jl. kwam onze Comeniusschool in Naarden heel positief uit de externe audit. Zonder onvoldoendes op alle onderdelen kwamen onder meer het onderwijsaanbod, de ondersteuning van de leerlingen en de verantwoording en kwaliteitsdialoog als bijzonder goed uit deze audit naar voren.
  Dit hardwerkende team, sinds dit jaar onder nieuwe directie, is trots op dit resultaat. Gefeliciteerd!

  Lees meer

 • Vinkenbaan krijgt positief inspectieoordeel

  Na het bezoek van twee onderwijsinspecteurs aan onze Vinkenbaan in Muiderberg op 25 augustus ontving deze school  weer een positief oordeel op alle onderdelen van het inspectiekader. Voor de cognitieve eindresultaten, het schoolklimaat en de veiligheid zelfs de hoogste score.

   

  Lees meer

 • Jaarverslag en jaarrekening 2014

  Veel tevredenheid bij het bespreken van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van onze stichting. Zowel in kwalitatief als op financieel terrein zijn er in dat jaar mooie stappen gemaakt.
  Via “Over ons”  in het bovenmenu op deze pagina klik je door naar het verslag.

  Lees meer

 • Onderwijsinspectie positief over Hoogbegaafdenonderwijs

  Op 16 juni werd ons full time hoogbegaafdenonderwijs op de Werf in Huizen weer onder de loep genomen door twee onderwijsinspecteurs.
  Waar in het verleden het oordeel niet voldoende positief was, werd nu wel een algemeen positief oordeel geveld.
  Dit is tot stand gekomen door keihard werken van team en directeur. Visie op hoogbegaafdenonderwijs wortelt steeds beter en de  uitvoering in de groepen is sterk gegroeid. We voorzien hiermee duidelijk in een behoefte voor de regio Gooi en Vechtstreek.

  Lees meer

 • Integraal Kindcentrum

  De gemeente Wijdemeren heeft besloten om budget beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een integraal kindcentrum op de locatie van onze OBS De Linde in Loosdrecht.

  Bij dit onderzoek worden betrokken: de Linde, onze Jenaplanschool de Sterrenwachter en kinderopvangorganisatie Eigenwijzer.

  We denken hiermee nog sterker onderwijs in de kern Loosdrecht te kunnen realiseren in de toekomst.

  Lees meer

 • De Hobbedob gecertificeerd als Daltonschool

  Op 12 mei jl. werd onze Hobbedobschool gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging.
  Gedurende de gehele dag werd de school doorgelicht op de kwaliteit van het onderwijs in het licht van de Dalton uitgangspunt.
  Aan het eind van de dag was de commissie enthousiast over wat het team na keihard werken in de afgelopen periode tot stand heeft gebracht. De basisprincipes van het Daltononderwijs zijn stevig verankerd.
  De Daltonbasis werd zonder aarzelen als goed gekwalificeerd.

  Lees meer

 • Talent Primair als Professionele LeerGemeenschap

  Hoe geef je leiding aan een professionele leergemeenschap? Dat was het thema van het tweedaagse directeurenoverleg dat op 16 en 17 april plaatsvond in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Alle directeuren van de scholen die onderdeel uitmaken van stichting Talent Primair waren deze dagen aanwezig op de bijeenkomst die onderdeel uitmaakt van de aanpak Samen Leren Inhoud Geven van School aan Zet.

  Maarten Tromp is directeur op de Kamperfoelieschool in Huizen, één van de scholen die zich direct inschreef voor deelname aan het programma.

  Lees meer

 • Masterclass

  Op 11 maart waren personeelsleden van TalentPrimair scholen bijeen in de Witte Bergen voor een masterclass Structureel verrijkingsonderwijs. Hiermee worden we weer beter in de talentontwikkeling van onze kinderen. Dit keer met name gericht op onze Toptalenten.

  Greetje van Dijk van School aan Zet verzorgde deze inspirerende middag.

  Lees meer

 • ICT-ers Talent Primair als netwerk bijeen

  Op 11 februari waren de school-ICT-ers van Talent Primair op inspirerende wijze als netwerk aan de slag. Met diverse actieve werkvormen werd samen geleerd en uitgewisseld. Aan de orde kwamen onder meer: de visie op ICT, de concept kwaliteitskaart ICT van de stichting, wijzen van inzet van ict voor het lerende kind en gebruik van sociaal media. Verder werden goede voorbeelden van ict gebruik in de verschillende scholen met elkaar gedeeld.
  Een succesvolle bijeenkomst waar er in dit en de komende jaren meer van gaan volgen.

  Lees meer

 • Excellentie

  Op 26 januari ontving onze Dr. Maria Montessorischool voor de tweede keer op rij het predicaat excellente school in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Net als vorig jaar waren zowel staatssecretaris Sander Dekker als minister-president Mark Rutte bij de ceremonie aanwezig.  Slechts 106 scholen, waaronder 34 basisscholen, ontvingen het predicaat.

  Op dezelfde datum ontving onze Hobbedobschool in Weesp het basisarrangement na een intensief inspectiebezoek die dag.
  Beide teams: van harte gefeliciteerd!

  Lees meer

 • Onze website vernieuwd! Volg ons op Twitter!

  Op 21 januari 2015 heeft onze Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek haar werknaam gewijzigd naar Talent Primair. Onze website is op diezelfde datum vernieuwd het web opgegaan. De belangrijkste items zijn gevuld. We zullen echter voortdurend aan blijven vullen. Blijf ons volgen!

  Dat kan ook via ons Twitter Account: @TalentPrimair: Twitter mee!

  Onze nieuwe missie is eveneens gelanceerd.  Klik hier voor deze film!

  Lees meer